اکران تبلیغات محیطی فیلم و عکس جلوه

اکران تبلیغات محیطی موسسه اعتباری نور
۲۵ فروردین ۱۳۹۷

اکران تبلیغات محیطی فیلم و عکس جلوه

اجرای تبلیغات محیطی فیلم و عکس جلوه املش در ورودی شهر املش. تابلو اف ورودی شهر املش دارای ابعاد ۴*۸ می باشد که ۳۲ مترمربع فضای تبلیغاتی را در اختیار قرار می دهد.