پرده پلی دراپه با طرح اختصاصی شما

تصاویر موردعلاقه، نماد، لوگو، شعار و هر آنچه برای شما مهم است را در نظر اول ببینید و به مراجعه‌کنندگان خود ارائه کنید. به‌طور رایگان دفاتر، منازل و مجموعه‌ها و شرکت‌های خود را با پرده طرح دار مزین به طرح موردعلاقه خود پرده کشی و آذین کنید.

باور کنید نسبت به پرده‌های بدون طرح و معمولی هیچ هزینه اضافه‌ای پرداخت نمی‌کنید، فقط و فقط اگر به موقع و قبل از هزینه کردن برای پرده‌های معمولی تصمیم بگیرید از دراپه طرح دار استفاده کنید.

این را بدانید که صرف‌نظر از هزینه لازم برای پرده، بابت انتخاب طرح‌های موردعلاقه خود که بر روی پرده چاپ می‌شوند هیچ هزینه‌ای نخواهید پرداخت.